fbpx
Kim Olduğumuz

Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlık, aileleri, arkadaşları, toplulukları ve kültürleri içeren insan ilişkileri, haklar ve sorumluluklar, insan olmanın anlamı.

Kim Olduğumuz ile ilgili yayınlanan kitapları görüntülemek için tıklayın.

Bulunduğumuz Zaman ve Mekan

Yer ve zaman hakkında sorgulama; kişisel tarihimiz, evler ve seyahatler, insanlığın keşifleri, icatları ve göçleri, yerel ve küresel bakış açısından bireyler ve uygarlıklar arasındaki ilişkiler ve bunların birbirleriyle bağlantıları.

Bulunduğumuz Zaman ve Mekan ile ilgili yayınlanan kitapları görüntülemek için tıklayın.

Kendimiz İfade Etme Yollarımız

Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını sorgulama, yaratıcılığımız hakkında düşünme, yaratıcılığımızı geliştirme ve yaratıcılığımızdan zevk duyma yolları, estetik olanı takdir etmemiz.

Kendimiz İfade Etme Yollarımız ile ilgili yayınlanan kitapları görüntülemek için tıklayın.

Dünya’nın İşleyişi

Doğa ve kanunları hakkında sorgulama; (fiziksel ve biyolojik) doğa ile insan toplumları arasındaki etkileşim, insanların bilim ilkelerinden anladıklarını nasıl kullandıkları, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.

Dünya’nın İşleyişi ile ilgili yayınlanan kitapları görüntülemek için tıklayın.

Kendimiz Düzenleme Biçimimiz

İnsan yapısı sistemler ile toplulukların birbirleriyle olan bağlantıları hakkında sorgulama; örgütlerin yapısı ve işlevi, toplumun karar alması, ekonomik etkinlikler ve bunların insanlık, çevre üzerindeki etkisi.

Kendimiz Düzenleme Biçimimiz ile ilgili yayınlanan kitapları görüntülemek için tıklayın.

Gezegeni Paylaşmak

Başka insanlarla ve diğer canlılarla sınırlı kaynakları paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklar hakkında sorgulama; toplumlar ve toplumlar arasındaki ve içindeki ilişkiler, eşit fırsatlara erişmek, barış ve çatışmaların çözümü.

Gezegeni Paylaşmak ile ilgili yayınlanan kitapları görüntülemek için tıklayın.

Menü